Tyto webové stránky vznikly pro čtenáře knihy Na naší škole nám záleží.

Jsou zde uvedeny živé odkazy na doporučované publikace (ZDE) a webové stránky různých společností (ZDE), jejichž činnost se zaměřuje na podporu škol.

Vznikly též z toho důvodu, že se do knihy nevešly všechny vhodné přílohy (ZDE). Navíc přílohy zde uvedené jsou v takovém formátu, že si je může snadno každý uživatel upravit pro potřeby své školy a vytisknout tak, jak potřebuje. Přílohy jsou přístupné všem přihlášeným návštěvníkům (přihlášení).

Po přihlášení můžete získat též přístup k aplikaci pro vyhodnocení dotazníku, který je v knize doporučován pro zjišťování vztahu žáků ke škole na počátku školní docházky. Tato aplikace bude zprovozněna od září 2018.

Náměty ke zlepšení této podpory jsou vítány.

Poslat námět